PHIẾU THÔNG TIN CÁ NHÂ CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

Tài liệu đính kèm: Tải về

Cán bộ,Giáo viên, nhân viên xem hướng dẫn và điền thông tin cá nhân của mình và nộp lại cho nhà trường

Tác giả: Trần Minh Việt
Nguồn: Phòng GDĐT Tuy An
Bài tin liên quan
Tin tức - Sự kiện
Tin đọc nhiều