SINH HOẠT CỤM 2 LẦN THỨ 3 TẠI TRƯỜNG SỐ 1 HÒA HIỆP NAM

Sáng ngày 25 tháng 4 năm 2015 tại trường Th số 1 Hòa Hiệp Nam huyện Đông Hòa ba trường trong cụm 2

Sáng ngày 25 tháng 4 năm 2015 ba trường trong cụm 2 tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm 2 lần thứ 3 năm học 2014-2015 ddược tổ chức tại trường TH số 1 Hòa Hiệp nam, huyện Đông Hòa
 
Cô Đoàn Thị Trường thay mặt giáo viên trường TH An mỹ số 2 đọc tham luận "Công tác chủ nhiệm lớp VNEN"

Nguồn: anmyso2-tuyan.phuyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin tức - Sự kiện
Tin đọc nhiều