HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2016-2017

Để thống nhất một số chỉ tiêu cụ thể về giáo dục học sinh trong nhà trường. Hôm nay ngày 18 tháng 9 năm 2016, trường Tiểu học An Mỹ số 2 tiến hành tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh năm học 2016-2017
 Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2016 Đơn vị tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh năm học 2016-2017. Hội nghị đã diễn ra hết sức nghiệm túc, nhà trường tổng kết những thành tích đạt được trong năm học 2015-2016 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017. Để phụ huynh nắm bắt và có đóng góp xây dựng nhà trường ngày càng đi lên. 
 Ban chấp hành Hội cha mẹ Học sinh tổng kết những việc làm được và chưa làm được trong năm học 2015-2016 và đưa ra dự thảo hoạt động của Ban chấp hành Hội cha mẹ học sinh trong năm học 2016-2017 để phụ huynh cho ý kiến để Ban chấp hành hội thực hiện tốt hơn trong năm học 2016-2017.
 Ban chấp hành Hội thông qua danh sách các hội viên của các lớp để tiến hành bầu ban chấp hành Hội cha mẹ học sinh năm học 2016-2017.

Nguồn: anmyso2-tuyan.phuyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin tức - Sự kiện
Tin đọc nhiều