HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2015-2016

Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2015 đơn vị trường TH An Mỹ số 2 tiến hành tổ chức Hội nghi cha mẹ HS năm học 2015-2016. Tại trường nhằm thống nhất một số ý kiến của cha mẹ HS trong công tác xã hội hóa giáo dục.
 Ngày 19 tháng 9 năm 2015 Đơn vị trường TH An Mỹ số 2 tiến hành tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh. Trong hội nghị cha mẹ HS tham gia đầy đủ và có nhiều đóng góp ý kiến tâm đắt xây dựng nhà trường vững mạnh. 
 Qua hội nghị đã bầu ra được Ban chấp hành Hội cha mẹ HS gồm 4 thành viên. trong đó một hội trưởng, hai hội phó và 1 ủy viên thư kí; đồng hành cùng với hội cha mẹ của các lớp.
  

Nguồn: anmyso2-tuyan.phuyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin tức - Sự kiện
Tin đọc nhiều